Ons onderwijs

Profielkeuze

 

Op het van Maerlantlyceum zijn op het vwo de volgende profielkeuzes mogelijk

 

 

  

Cultuur & Maatschappij

Economie & Maatschappij

Verplichte profielvakken             

wiskunde A of wiskunde C

geschiedenis

aardrijkskunde of economie

wiskunde A of wiskunde B geschiedenis

economie

Een van profielvakken

muziek

tekenen

Frans

Duits

Frans

Duits

aardrijkskunde

Een vrij te kiezen vak

management & organisatie

filosofie

muziek *

tekenen*

management & organisatie

filosofie

muziek

tekenen

 

*muziek en tekenen kunnen niet samen gekozen worden

 

  

 

Natuur en Gezondheid

Natuur & Techniek

Verplichte profielvakken

wiskunde A of wiskunde B

biologie

scheikunde

natuurkunde of aardrijkskunde

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

wiskunde D of biologie

Een vrij te kiezen vak

Frans

Duits

economie

filosofie

muziek

tekenen

management & organisatie

Frans

Duits

economie

filosofie

muziek

tekenen

management & organisatie

wiskunde D