Het vwo op het Van Maerlantlyceum

 

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs wordt afgekort als vwo. Het is het hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs en bestaat uit atheneum en gymnasium. Het vwo is een zesjarige opleiding die bestaat uit atheneum en gymnasium. Het vwo bereidt leerlingen voor op een universitaire opleiding. Het vwo-diploma is in principe geen einddiploma maar een startkwalificatie voor een verdere opleiding. Leerlingen met een havo diploma kunnen toegelaten worden tot vwo-5.

 

De vwo leerling

Op het Van Maerlantlyceum maak je aan het eind van de brugklas een keuze tussen havo, atheneum en gymnasium. Na vwo-3 kies je, na een profielkeuzetraject te hebben doorlopen, voor een profiel.

Van onze leerlingen op het vwo verwachten wij een redelijk niveau van zelfstandigheid bij het verwerven van kennis. Deze zelfstandigheid neemt gedurende de opleiding toe en is later belangrijk bij je studie in het vervolgonderwijs aan de hogeschool of universiteit.

 

Begeleiding

De afdeling vwo-onderbouw, leerjaar 1,2 en 3, heeft circa 400 leerlingen en wordt bemand door mevrouw Derksen. De afdeling vwo-bovenbouw, leerjaar, 4, 5 en 6, heeft circa 475 leerlingen en wordt bemand door de heer Peters. Zij werken nauw samen met de mentoren en de decaan mw. Messing.
Het team van afdelingsleiders, mentoren en decaan begeleidt de vwo leerlingen zoveel mogelijk op alle gebieden die niet vak-gerelateerd zijn.
Te denken valt hierbij aan: begeleiding bij profielkeuze, het voorbereiden op de examens, loopbaanoriëntatie en begeleiding, sociaal emotioneel welbevinden, het plannen van inhaalwerk na ziekte of andere vormen van afwezigheid en de instroom van een andere school of van havo5.
De afdeling vwo wordt aangestuurd door de conrector vwo, de heer Strik, en is steeds bezig de begeleiding van de leerlingen in de ruimste zin van het woord te verbeteren.