Ons onderwijs

De onderbouw

 

Onze school kent zowel een havobrugklas, havo/vwo-brugklassen als gymnasiumbrugklassen.
Op basis van het advies en het onderwijskundig rapport, waarop ook de cito-score staat vermeld, worden leerlingen in één van de drie soorten brugklassen geplaatst (in de gymnasiumbrugklas natuurlijk, als leerlingen dat willen).

 

Het onderwijs in de havobrugklas:
In de havobrugklas wordt zoveel mogelijk gewerkt met speciaal voor havoleerlingen geschreven lesmethodes. Leerlingen krijgen korte instructie en daarnaast voldoende tijd in de les om aan opdrachten te werken. Er wordt met name getoetst op reproductie en eenvoudige toepassingsvragen. Leerlingen krijgen onderzoeksvaardigheden aangeleerd die passen bij de vraag van de havist.

 

Het onderwijs in de havo/vwo-brugklas:

Zoals het woord al zegt, wordt er op havo/vwo-niveau lesgegeven. De meeste vakken maken dan ook gebruik van havo/vwo-methodes.

Na de brugklas gaan de leerlingen naar havo-2, atheneum-2 of gymnasium-2. Slechts een klein percentage blijkt het niveau niet aan te kunnen en zal dan overstappen naar het vmbo-t. Doubleren is zowel in de brugklas niet toegestaan.

In de loop van het brugjaar ontwikkelt de leerling zich zodanig dat duidelijk wordt of hij uiteindelijk naar het havo of naar het vwo (atheneum of gymnasium) zal gaan. In overleg met het kind en de ouders wordt bepaald wat uiteindelijk het juiste schooltype is. Vanzelfsprekend worden de overgangsnormen bij dit overleg betrokken.

 

Het onderwijs in de gymnasiumbrugklas:

Het programma van de gymnasiumbrugklas ziet er iets anders uit dan dat van de havo/vwo-brugklas.

Het biedt getalenteerde leerlingen extra uitdaging bij het vak "klassieke cultuur" en bij wiskunde met een module "Robotica". Verder wordt er een aantal vakoverstijgende projecten aangeboden.

De vakken Latijn en Grieks komen nog niet aan bod. Voor leerlingen uit de havo/vwo-klassen moet het namelijk ook mogelijk zijn zonder achterstand door te stromen naar gymnasium-2.  

 

Begeleiding:

De afdeling onderbouw, leerjaar 1 en 2, heeft circa 370 leerlingen en wordt bemand door mw. Van IJzendoorn en mw. Derksen. Zij werken nauw samen met de mentoren. De mentor is de centrale figuur in de begeleiding. De mentor is tevens een belangrijke schakel in de begeleiding van het keuzetraject.

 

Leerjaar twee:

 

HAVO:

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs leidt hoofdzakelijk op voor hoger beroepsonderwijs en meer praktijkgerichte beroepen en duurt na de brugklas vier jaar.

 

VWO:

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs leidt in beginsel op voor een studie aan de universiteit en duurt na de brugklas vijf jaar.

Het vwo kent de schooltypes atheneum en gymnasium. Een gymnasiumleerling krijgt vanaf leerjaar twee les in de vakken Latijn en Grieks.

 

Verschil onderwijs tussen havo en vwo:

Op het havo geven de docenten op een andere manier les dan op het vwo. Waar op het vwo meer een beroep gedaan wordt op inzicht en inzichtelijk leren ligt op het havo wat meer de nadruk op reproduceren  en het al doende bezig zijn.