Ons onderwijs

De brugklas

 

Onze school kent zowel een havobrugklas, havo/vwo-brugklassen als gymnasiumbrugklassen.
Op basis van het advies en het onderwijskundig rapport, waarop ook de cito-score staat vermeld, worden leerlingen in één van de drie soorten brugklassen geplaatst (in de gymnasiumbrugklas natuurlijk, als leerlingen dat willen).

 

Het onderwijs in de havobrugklas:
In de havobrugklas wordt zoveel mogelijk gewerkt met speciaal voor havoleerlingen geschreven lesmethodes. Leerlingen krijgen korte instructie en daarnaast voldoende tijd in de les om aan opdrachten te werken. Er wordt met name getoetst op reproductie en eenvoudige toepassingsvragen. Leerlingen krijgen onderzoeksvaardigheden aangeleerd die passen bij de vraag van de havist.

 

Het onderwijs in de havo/vwo-brugklas:

Zoals het woord al zegt, wordt er op havo/vwo-niveau lesgegeven. De meeste vakken maken dan ook gebruik van havo/vwo-methodes.

Na de brugklas gaan de leerlingen naar havo-2, atheneum-2 of gymnasium-2. Slechts een klein percentage blijkt het niveau niet aan te kunnen en zal dan overstappen naar het vmbo-t. Doubleren is zowel in de brugklas niet toegestaan.

In de loop van het brugjaar ontwikkelt de leerling zich zodanig dat duidelijk wordt of hij uiteindelijk naar het havo of naar het vwo (atheneum of gymnasium) zal gaan. In overleg met het kind en de ouders wordt bepaald wat uiteindelijk het juiste schooltype is. Vanzelfsprekend worden de overgangsnormen bij dit overleg betrokken.

 

Het onderwijs in de gymnasiumbrugklas:

Het programma van de gymnasiumbrugklas ziet er iets anders uit dan dat van de havo/vwo-brugklas.

Het biedt getalenteerde leerlingen extra uitdaging bij het vak "klassieke cultuur" en bij wiskunde met een module "Robotica". Verder wordt er een aantal vakoverstijgende projecten aangeboden.

De vakken Latijn en Grieks komen nog niet aan bod. Voor leerlingen uit de havo/vwo-klassen moet het namelijk ook mogelijk zijn zonder achterstand door te stromen naar gymnasium-2.