Laptops

 

Op het Van Maerlantlyceum zijn we bezig met vernieuwing van het onderwijs. Een van de aandachtspunten daarbij is versterking van het gepersonaliseerd leren, onderwijs dat aansluit bij de behoeftes en leervragen van de individuele leerlingen. Maatwerk in het onderwijs.

 

De inzet van didactische methodes die zogenoemd adaptief zijn, spelen daarbij een belangrijke rol. In een aantal onderdelen van het onderwijs aan het Van Maerlant is een dergelijke gepersonaliseerde aanpak zeer goed mogelijk. Sinds enkele jaren werken we reeds met chromebooks in het onderwijs. De vraag vanuit de verschillende secties daarnaar neemt enorm toe.

 

In navolging van onderwijsontwikkelingen bij andere scholen hebben we besloten ook op het Van Maerlantlyceum met ingang van schooljaar 2018/2019 te starten met in de invoering van laptops voor leerlingen, en wel met een start in de onderbouw (leerjaar 1) en in de bovenbouw (leerjaar 4). De laptops zullen in het onderwijs gebruikt worden ter vervanging van de chromebooks. Het biedt daarnaast de mogelijkheid ons onderwijs in onderzoeksvaardigheden te versterken. Door bijvoorbeeld het gebruik van Excel (zoals bij wiskunde en scheikunde), het vinden en beoordelen van bronnen (zoals we bij geschiedenis doen).

 

De laptops zijn uiteraard geenszins bedoeld als een stap in de richting van volledig digitaal onderwijs. We staan voor persoonlijk contact in de lessen. Leerlingen worden gezien. Laptops zijn een hulpmiddel om onze leerlingen goed voor te bereiden op een studieloopbaan na het Van Maerlant. Ze worden ingezet op die onderdelen waar het een meerwaarde biedt.

Voor de invoering van de laptops werken we nauw samen met The Rentcompany, een bedrijf dat zich toelegt op het aanbieden van laptops voor het onderwijs, tegen erg aantrekkelijke voorwaarden. Over het hoe en waarom van de laptops in school en voor informatie over The Rentcompany: zie onderstaande bijlagen.

 

The Rentcompany-Flyer laptops.pdf

 

VML-Flyer leerlinglaptop.pdf

 

TRC-Informatie- en bestelflyer_mei 2019.pdf

 

17-5-2019 bestelprocedure TRC.pdf