Ons onderwijs

Profielkeuze

 

Op het van Maerlantlyceum zijn op het havo de volgende profielkeuzes mogelijk

 

 

  

Cultuur & Maatschappij

Economie & Maatschappij

Verplichte profielvakken             

geschiedenis

aardrijkskunde of economie

Frans, Duits of Spaans

wiskunde A of wiskunde B geschiedenis

economie

Een van profielvakken

muziek

tekenen

Frans

Duits

Spaans

Frans

Duits

Spaans

aardrijkskunde

Een vrij te kiezen vak

wiskunde A

biologie

muziek *

tekenen*

management & organisatie

aardrijkskunde

biologie

muziek

tekenen

management & organisatie

Frans

Duits

Spaans

 

*muziek en tekenen kunnen niet samen gekozen worden

 

  

 

Natuur en Gezondheid

Natuur & Techniek

Verplichte profielvakken

wiskunde A of wiskunde B

biologie

scheikunde

natuurkunde of aardrijkskunde

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

wiskunde D of biologie

Een vrij te kiezen vak

Frans

Duits

economie

muziek

tekenen

management & organisatie

Spaans

Frans

Duits

economie

muziek

tekenen

management & organisatie

wiskunde D

Spaans