Aandachtspunten

 

Aandachtspunten bij de profielkeuze in havo 3 bij een beoogde doorstroom naar vwo

 

Uitgangspunten:

  1. Bij doorstroom naar het vwo moet een leerling voor het examen havo 5 slagen. De leerling begint daarna op het vwo in vwo 5.
  2. Een leerling heeft dan op vwo vrijstelling voor de vakken maatschappijleer, anw, levensbeschouwing en ckv.
  3. Op vwo hebben leerlingen 8 examenvakken, op havo 7. Voor minimaal 1 vak dient de vwo 4 stof bij een overstap ingehaald te worden middels een inhaalprogramma.
  4. Op vwo wordt het vak Spaans niet aangeboden.
  5. Op vwo wordt in de profielen CM en EM het vak biologie niet aangeboden.
  6. Op vwo is wiskunde verplicht. Keuze uit wiskunde C, A, B en D (D alleen in combinatie met B).
  7. Op vwo heeft een leerling die van havo komt naast de vakken Nederlands en Engels verplicht de vakken Frans of Duits (tenzij de leerling een officiële dyslexieverklaring heeft).

 

Aandachtspunt 1 voor het vak biologie

In het geval van een keuze voor het vak Biologie in de profielen CM en EM zal de leerling te maken krijgen met twee inhaalprogramma's bij een overstap naar vwo (let op bovenstaande punten 3 en 7). In geval van de keuze voor Spaans en biologie in CM en EM zal er sprake zijn van drie inhaalprogramma's.

 

Aandachtspunt 2 voor het vak wiskunde

In het geval van een keuze voor geen wiskunde in CM zal de leerling te maken hebben met twee inhaalprogramma's bij een overstap naar vwo (let op bovenstaande punt 3 en 6).
N.B. Indien leerlingen wiskunde B hebben in havo 5 en wiskunde D kiezen als 8e examenvak op vwo (ze hadden het niet op havo) hebben ze een inhaalprogramma minder. Wiskunde D start namelijk pas in vwo 5 (let op bovenstaand punt 7).

 

Aandachtspunt 3 voor het vak Spaans (4 scenario's)

De leerling heeft in de derde klas Spaans en Frans of Duits en kiest nu in zijn profiel:

  1. Geen van deze vakken in havo 4/5. De leerling moet Frans of Duits kiezen als 8e examenvak (afhankelijk van wat hij in de derde naast Spaans had). Dit  betekent er een inhaalprogramma voor Frans of Duits doorlopen moet worden.
  2. Frans of Duits in havo 4/5. De leerling neemt dit vak mee naar vwo en kiest een ander 8e examenvak in vwo 5. Dit  betekent dat er een inhaalprogramma voor dit 8e vak (vaak gekozen vakken zijn bijvoorbeeld management en organisatie, filosofie, muziek en tekenen) doorlopen moet worden.
  3. Alleen Spaans in havo 4/5. De leerling kan Spaans niet meenemen naar vwo en kiest Frans of Duits (afhankelijk van wat hij in havo 3 naast Spaans had) en een ander examenvak in vwo 5.  Dit  betekent er twee inhaalprogramma's voor deze vakken (vaak gekozen zijn bijvoorbeeld management en organisatie, filosofie, muziek en tekenen) doorlopen moeten worden.
  4. Spaans en Frans of Duits. De leerling kan Spaans niet meenemen naar vwo en kiest Frans of Duits (afhankelijk van wat hij in havo 5 naast Spaans had). De leerling dient twee andere examenvakken te kiezen in vwo 5.  Dit  betekent dat er twee inhaalprogramma's voor deze vakken (vaak gekozen vakken zijn bijvoorbeeld management en organisatie, filosofie, muziek en tekenen) doorlopen moeten worden.

N.B. Indien een leerling een extra vak kiest (uitgangspunt eindrapport havo 3 is 7.0 of meer gemiddeld) en deze keuze  afstemt op de overstap naar vwo, bespaart dit (indien het vak zodanig goed wordt afgesloten dat het meegenomen kan worden in de slaag- zakregeling van havo 5) de leerling een inhaalprogramma voor dat vak.

 

Inhaalprogramma's worden door school zelf verzorgd. Indien leerlingen in havo 5 al snel weten dat zij naar vwo willen probeert de afdeling ze gedurende het examenjaar al bij een vwo 4 lesgroep te laten aansluiten om hun 8e of 7e en 8e of 6e en 7e en 8e vwo examenvak te kunnen volgen. Dit vergemakkelijkt de overstap aanzienlijk.

 

De afdeling havo is vanzelfsprekend graag bereid individueel advies te geven aan leerlingen en ouders over de consequenties van verschillende keuzes.