Ons onderwijs

Herexamentraining

Het Eckartcollege, Sint-Joriscollege en het Van Maerlantlyceum organiseren jaarlijks een intensieve herexamentraining voor havo- en vwo-leerlingen die nog niet geslaagd zijn voor het eindexamen. Ook leerlingen die van de mogelijkheid tot herprofilering gebruik willen maken, kunnen zich voor deze training opgegeven. (Bij over aanmelding hebben de niet-geslaagden voorrang). 

 

Inventarisatie van de gekozen vakken in de afgelopen jaren heeft geleid tot de keuze voor de volgende vakken, zowel voor havo als voor vwo:

 

Nederlands                   aardrijkskunde biologie
Engels geschiedenis wiskunde A
Frans economie wiskunde B
Duits management&organisatie      natuurkunde                           
    scheikunde

 

 

De training begint daags na het bekend worden van de examenuitslag op donderdag 16 juni 2016. Op de bovengenoemde scholen beschikken de examenkandidaten die dag omstreeks 18:00 uur over hun voorlopige cijferlijst en kunnen zij besluiten of zij zich voor de herexamentraining willen opgeven. 

 

Aanmelden kan op donderdag 16 juni a.s. tot uiterlijk 21:00 uur.  

 

Stuur een mail naar herexamentraining@eckartcollege.nl

 

 

Vermeld daarin duidelijk je:

-       naam

-       geboortedatum

-       telefoonnummer

-       naam van de school

-       niveau (havo of vwo)

-       vak

-       behaalde punt

-       te halen punt (om te slagen)

-       herexamen kandidaat of herprofileerder

 

 

Op basis van de aanmeldingsgegevens worden de trainingsgroepen ingedeeld en docenten benaderd. De minimale deelname per vak is 3 leerlingen.

Leerlingen havo/vwo kunnen gecombineerd in een groep zitten.

 

Let op: je deelname is pas definitief nadat je een bevestiging (via de mail) van de organisatie ontvangen hebt.

 

Leerlingen en aangezochte docenten worden de volgende dag om 12:30 uur verwacht in gebouw Naastbeek, op het terrein van Eikenburg. Op deze rustige locatie kan optimaal worden gedoceerd en gestudeerd:

 

vrijdagmiddag en – avond 17 juni     13:00 tot 21:00 uur
zaterdag 18 juni    09:00 tot 14:30 uur
maandagochtend 20  juni     09:00 tot 12:00 uur

                 

Deelname aan de herexamentraining – inclusief avondmaaltijd op vrijdag, lunch op zaterdag en koffie / thee / fris gedurende de training, kost € 225,00. Het is niet mogelijk op een deel van de training in te tekenen. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Marjan van der Werff en Anita Ritter

organisatoren herexamentraining