Ons onderwijs

Aanvullende informatie

grafische rekenmachine

Vanaf dit schooljaar is de grafische rekenmachine alleen nog bij het vak wiskunde toegestaan. Nieuw vanaf dit jaar is, dat tijdens de centrale examens wiskunde A, B en C het geheugen van de grafische rekenmachine dient te zijn geblokkeerd door een examenstand, dan wel te zijn gewist door een 'reset' van de gehele machine.

De sectie wiskunde heeft n.a.v. deze nieuwe regel besloten dat in leerjaar 4, 5 en 6 bij alle toetsen voor de vakken wiskunde A, B, C en D de GR voorafgaand aan de toets door de leerling moet worden geblokkeerd door een examenstand dan wel te zijn gewist door een 'reset' van de gehele machine.

 

Controle

-          In vwo-6 en havo-5 worden door de surveillanten alle GR's tijdens het schoolexamen gecontroleerd;

-          Bij het centraal examen zal de controle voorafgaand aan het centraal examen gebeuren;

Wordt tijdens een toets of schoolexamen ontdekt dat de GR niet in examenstand dan wel gereset is, dan valt dit onder fraude (maatregel is dat het cijfer 1 zal worden toegekend voor de toets). We willen je erop wijzen dat de verantwoordelijkheid en daarmee ook de consequenties voor overtreding van de regels volledig bij de leerling ligt.

 

Hoe werkt een examenstand en wat doet het?

Examenstand inschakelen blokkeert hetgebruik van aanwezige apps, programma's en documenten/spiekbriefjes.

Examenstand uitschakelen verwijdert gegevens die tijdens de toets zijn ingevoerd.

Uitschakelen examenstand kan alleen door de GR te verbinden met een andere GR of PC. Het is dus onmoge­lijk de examen­stand weer uit te scha­kelen tijdens een toets.

 

Wat doet resetten?

Bij resetten verdwijnen alle zelf ingevoerde apps, gegevens, documenten definitief van de GR.

 

Resetten of in examenstand zetten?

TI-83 heeft geen examenstand, dus resetten.

TI-84 zwart-wit kunnen over een examenstand beschik­ken. Dit is erop te zetten. Anders resetten.

TI-84 color beschik­t over een examen­stand.

TI-84 Plus CE-T heeft een examenstand. Er verschijnt bij dit type een zichtbare blauwe balk bovenin het scherm als indicatie voor de examenstand.

 

Gewone rekenmachine

Voor vwo-6 en havo-5 is het gebruik van een gewone rekenmachine naast de GR dit jaar nog toegestaan.

 

Bezemklas-leerlingen in vwo-6 met natuurkunde en scheikunde (oud examenprogramma)

Bij deze vakken is de GR naast een gewone rekenmachine nog toegestaan en deze hoeft niet in de examenstand dan wel gerest te zijn.