Cambridge Engels

 

Cambridge op het Van Maerlantlyceum

 

Eenieder is zich ervan bewust dat Engels in ons cultuurgebied een grote rol speelt als tweede voertaal. De tendens tot globalisering in economie en wetenschap heeft ertoe geleid dat vrijwel alle Nederlandse hogescholen en universiteiten Engelstalig onderwijs aanbieden. Dat geldt niet alleen voor economische vakken, maar ook voor recht, technische studies en opleidingen in de gezondheidssector. Veel studenten volgen ook een deel van hun opleiding of stages in het buitenland, bijvoorbeeld via het Erasmus-programma van de EU. Het is voor de leerling belangrijk om met succes van de nieuwe mogelijkheden van de internationalisering gebruik te kunnen maken zodat hij na het behalen van het diploma in staat is om zonder problemen een Engelstalige vervolgopleiding te kiezen. Daarom zet het van Maerlantlyceum gedurende alle leerjaren (extra) in op alle aspecten van de Engelse taalvaardigheid, zodat deze zowel mondeling als schriftelijk op een hoger niveau gebracht worden. Dat doen wij vanaf schooljaar 2020 onder andere middels onze Cambridge English-lessen.

 

Het Van Maerlantlyceum vindt een aanvullend 'Cambridgeprogramma' een belangrijke waardetoevoeging voor het onderwijs. Deze lessen worden al een aantal jaren aangeboden en leerlingen die deze lessen volgen zijn enthousiast over het kunnen verbeteren van hun vaardigheden en het behalen van CAE-certificaten. Velen volgden al het Atelier, extra-curriculaire lessen en de Cambridgeklassen.

 

Dit schooljaar start het nieuwe Cambridge-programma: in de brugklas wordt kennis gemaakt met Cambridge waarna het programma wordt uitgerold naar de volgende leerjaren. De leerlingen uit de pilot-Cambridgeklassen van voorgaande schooljaren vervolgen hun traject middels een ingeroosterd Cambridge-uur. De overige leerlingen vwo 4 en vwo 5 kunnen extra-curriculair een uur per week Cambridge volgen.

 

Programma vanaf schooljaar 2019-2020

 

In de brugklas volgt elke leerling vanaf dit schooljaar een periode lang een uur extra Engels volgens het Cambridge-programma. Als de leerling na deze periode in de brugklas geïnteresseerd blijkt te zijn, kan hij een instaptoets maken om te bepalen of zijn Engels van voldoende niveau is om succesvol het Cambridgetraject te gaan doorlopen. Aan de hand van deze toets en het oordeel van de docent, beslist de leerling of hij in de jaren daarop Cambridge Engels blijft volgen en of hij zich dus gaat klaarstomen voor het behalen van het First Certificate of English (jaar 2 en 3) en daarna het Certificate of Advanced English (jaar 4 en 5). Hiervoor hebben wij o.a. een native speaker in dienst. Cambridge-leerlingen volgen het Cambridge-uur naast hun reguliere lessen Engels, zij krijgen dus per week 1 uur extra (Cambridge) Engels.