Ons onderwijs

Bevorderingsnormen en slaag-/zakregeling

 

Bevorderingsnormen van brugklas havo/vwo en brugklas gymnasium naar leerjaar 2

 

Kernvakken:                       

Nederlands, Engels en wiskunde

Overige vakken:                 

Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, art&technology, muziek, tekenen, lichamelijke opvoeding, drama, klassieke cultuur (alleen in gymnasium brugklas)

Alle cijfers op het rapport worden afgerond op gehele cijfers.

 

Een leerling wordt bevorderd naar havo-2 als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

*    

Er minimaal 17 punten in de kernvakken is behaald.

*  

Het gemiddelde van de overige vakken 6,0 is.

 

Er maximaal 2 vakken onvoldoende zijn, waarvan maximaal één 5 in de kernvakken1.

*  

   Een cijfer 3 of lager maakt het rapport onvoldoende.

1 Dit betekent dat voor de kernvakken een rapportcijfer lager dan 5 niet is toegestaan.

 

Een leerling wordt bevorderd naar vwo-2 als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

*

   

Er minimaal 22 punten in de kernvakken is behaald.

*   In de kernvakken geen onvoldoende is behaald.
*   Het gemiddelde van de overige vakken 7,0 is.
*   Er maximaal 1 onvoldoende bij de overige vakken is behaald. Deze onvoldoende mag niet lager zijn dan 5.

 

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnormen naar leerjaar 2 kunnen buitengewone omstandigheden ertoe leiden dat een leerling een bespreekgeval is.

 

  

Bevorderingsnormen van havo-2 naar havo-3

 

Kernvakken:                       

Nederlands, Engels en wiskunde

Overige vakken:                 

twee talen uit: Frans, Duits of Spaans en geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, art&technology, muziek,lichamelijke opvoeding en levensbeschouwing

Alle cijfers op het rapport worden afgerond op gehele cijfers.

 

Een leerling wordt bevorderd naar havo-3 als:

*

   

Er minimaal 17 punten in de kernvakken is behaald.

*   Het gemiddelde van de overige vakken 6,0 is.
*  

Er maximaal 2 vakken onvoldoende zijn, waarvan maximaal één 5 in de kernvakken1.

*  

Een cijfer 3 of lager maakt het rapport onvoldoende.

1 Dit betekent dat voor de kernvakken een rapportcijfer lager dan 5 niet is toegestaan.

 

 

Bevorderingsnormen van vwo-2 naar vwo-3

 

Kernvakken:                    

Nederlands, Engels en wiskunde

Overige vakken:                 

Latijn en Grieks (alleen op gymnasium); Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, techniek, muziek (alleen op atheneum), lichamelijke opvoeding en levensbeschouwing

Alle cijfers op het rapport worden afgerond op gehele cijfers.

 

Een leerling wordt bevorderd naar vwo-3 als:

*

   

Er minimaal 17 punten in de kernvakken is behaald.

*   Het gemiddelde van de overige vakken 6,0 is.
*  

Er maximaal 2 vakken onvoldoende zijn, waarvan maximaal één 5 in de kernvakken1.

*  

Een cijfer 3 of lager maakt het rapport onvoldoende.

 1 Dit betekent dat voor de kernvakken een rapportcijfer lager dan 5 niet is toegestaan.

 

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnormen naar leerjaar 2 kunnen buitengewone omstandigheden ertoe leiden dat een leerling een bespreekgeval is.

 

 

Bevorderingsnormen van havo-3 naar havo-4 en van vwo-3 naar vwo-4

 

*

   

Bij de telling van het aantal onvoldoendes zijn alle vakken gelijkwaardig.

 

Het naar beneden afgeronde gemiddelde van de cijfers voor levensbeschouwing en lichamelijke opvoeding

(gymnasium3) en het naar beneden afgeronde gemiddelde van de cijfers voor levensbeschouwing,

lichamelijke opvoeding en art&technology (atheneum-3 en havo-3) tellen vanaf een gemiddelde van 7 mee als

één punt compensatie.

*   Voor de overige vakken geldt voor ieder vak afzonderlijk de volgende telling van compensatiepunten:

Cijfer

7

8

9

10

Compensatie

1

2

3

3

 

Een leerling wordt bevorderd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

*

   

Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 2x5 of maximaal 1x4 is behaald.

 

Alle cijfers 6 of hoger zijn of bij de hieronder vermelde maximale aantal onvoldoendes,

de daarachter genoemde compensatie is behaald.

Onvoldoende(s)

Compensatiepunten

5

0

4

1

5,5

1

4,5

2

4,4

3

5,5,5

3

4,5,5

4

 

 

 

 

 

 

 

  

*

   

Er geen cijfer(s) 3 of lager voorkomen.

 

 

Bevorderingsnormen van vwo-4 naar vwo-5, van havo-4 naar havo-5

en van vwo-5 naar vwo-6

 

Groep 1:              

Alle vakken met een centraal schriftelijk eindexamen en het vak wiskunde D.

Groep 2:              

Vakken die het combinatiecijfer gaan vormen in het examenjaar: levensbeschouwing en maatschappijleer.

Groep 3:              

Vakken met een kwalificatie-eis (voldoende of goed) in het examenjaar:lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming.

*

   

Alle vakken in havo4, vwo4 en vwo5 worden beoordeeld met een rapportcijfer.

*   Bij de telling van het aantal onvoldoendes zijn alle vakken gelijkwaardig.
*   Binnen de vakken van groep 1 en 2 geldt de volgende telling van compensatiepunten:

    Cijfer

7

8

9

10

    Compensatie

1

2

3

3

 

 

                                                           

*  

    

Indien voor de vakken uit groep 3 een rekenkundig gemiddelde wordt behaald van 7,0 of meer wordt 1 punt compensatie toegekend.

*  

Het cijfer van het vak dat in vwo4 met een schoolexamen is afgesloten (maatschappijleer) wordt ook opgenomen op het rapport van vwo5 bij de overgang van vwo5 naar vwo6 en heeft hierop de bijbehorende weging: een onvoldoende telt mee bij de bepaling van het aantal onvoldoendes en de daarbij benodigde compensatie; een voldoende kan compensatiepunten opleveren.

 

Een leerling wordt bevorderd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

*

  

Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 2x5 of maximaal 1x4 is behaald.

*   Een vak uit groep 3 dat in het betreffende leerjaar wordt afgesloten, is beoordeeld met minimaal het cijfer 6.
*   Binnen de vakken van groep 1, 2 en 3:

alle cijfers 6 of hoger zijn of bij de hieronder vermelde maximale aantal onvoldoendes, de daarachter genoemde compensatie is behaald en er niet meer dan twee onvoldoendes behaald zijn binnen de vakken van groep 1.

Onvoldoende(s)

Compensatiepunten

5

0

4

1

5,5

1

4,5

2

5,5,5

3

4,5,5

3

 

 

 

 

 

 

 

*     Er op het rapport geen cijfer(s) 3 of lager voorkomen.