Bètaonderwijs

Naast het reguliere onderwijs is er op het Van Maerlantlyceum veel aandacht voor leerlingen die zich willen profileren in de bètavakken. De school profileert zich actief als olympiade- en Jetnetschool. Daarnaast kunnen leerlingen meedoen aan de High Tech Room in de bovenbouw en het bèta atelier in de onderbouw.

 

Op het Van Maerlantlyceum wordt naast kunst en cultuur ook veel aandacht besteed aan de bètavakken. Dit is belangrijk omdat de kenniseconomie veel mensen nodig heeft met een technische achtergrond. Er wordt op het Van Maerlant veel gekozen voor bètaprofielen en de leerlingen blijken zeer goed in staat dit met kunst en cultuur te combineren.

 

Door de organisatie van tal van activiteiten proberen we het bètaonderwijs te stimuleren. Binnen de lesprogramma's van de exacte vakken wordt veel aandacht besteed aan een goede basis en degelijke concepten. In de activiteitenweek worden de concepten in context gebracht door de verschillende vakoverstijgende projecten. Niet alleen in de activiteitenweek worden projecten uitgevoerd, maar ook tijdens practica en enkele lessen.

 

Daarnaast zijn er veel samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven (Jet-Net), hogescholen en universiteiten. Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om workshops, colleges of masterclasses te volgen. Een overzicht van wat er allemaal mogelijk is, is te vinden op de website onder activiteiten. Verder willen we de leerlingen stimuleren om deel te nemen aan olympiades. Dit zijn wedstrijden voor havo- en vwo-scholieren uit de bovenbouw in de exacte vakken. Meer informatie is te vinden bij Olympiades. Meedoen aan olympiades biedt een aantal voordelen voor leerlingen. Ze brengen zichzelf op een hoger niveau, de examenresultaten worden beter, ze leren andere scholieren kennen in binnen en buitenland en de aansluiting naar universiteit en/of hogeschool zal minder groot zijn.

Schoolballet

 

Door het schoolballet een betere danser

 

Eigenlijk ben ik van de hiphop en niet van de moderne dans. Ik had echt een vooroordeel over de moderne dans, dacht dat die saai en truttig was. Iets voor meisjes in ballerinajurkjes. Maar nu ik een jaar met het schoolballet heb gedanst, denk ik er anders over. Ik heb me zelfs opgegeven om ook lessen moderne dans te volgen.

lees meer