Ons onderwijs

Aanmelden havo-4 / vwo-5

 

Toelating bij overstap van vmbo/t-4 naar havo-4

 

Toetsing door de toelatingscommissie

Deze vindt plaats op basis van:

 *

  gegevens op het inschrijfformulier

 *   gegevens op het persoonlijke informatieformulier
 *   gegevens van de aanleverende school
 *   aansluiting van het vakkenpakket op vmbo-t en de profielkeuze voor havo-4
 *   de cijfers zoals hieronder vermeld

 

 

 

 

 

 

Advisering aanleverende school
De aanleverende school moet een positief advies geven voor wat betreft inzet en capaciteiten (minimaal voldoende, liefst goed).

  

Cijfers 

1.

  Er wordt gekeken naar de op één decimaal afgeronde gemiddelden van de cijfers na het laatste schoolexamen.

2.

  Er mogen geen cijfers lager dan 5,5 op de cijferlijst staan.
3.

  Van de cijfers voor de vakken Nederlands, Engels  en Wiskunde mag er één een 5,5 zijn.

  De cijfers voor de andere twee vakken moeten 6,5 of hoger zijn.

4.

  Van de cijfers voor de andere vakken uit het sector- en vrije deel mag er één een 5,5 zijn.

  De cijfers voor de andere vakken moeten 6,5 of hoger zijn.      

5.

  Het op één decimaal afgeronde gemiddelde van de cijfers voor Nederlands, Engels, de sectorvakken en de vakken 

  uit het vrije deel moet minimaal 6,7 zijn.

  

Eisen vakkenpakket

Voor een NG/NT profiel is nask1 en nask 2 vereist.

 

In alle gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet beslist de afdelingsleider, conform het advies van de toelatingscommissie.

 

Leeftijd

De leerling moet geboren zijn op of na 1 augustus 2000.

 

Aanmelding

Tot uiterlijk 20 april 2018. Onderdeel van de aanmeldingsprocedure is een intakegesprek met iemand van de afdeling havo.

 

Benodigde formulieren


De formulieren invullen en ondertekend meebrengen naar het intakegesprek. 

Let op: het inlichtingenformulier moet je inleveren bij je mentor van je huidige school.

aanmeldingsformulier havo-4

inlichtingenformulier havo

persoonlijk informatieformulier havo-4

profielkeuzeformulier instroom havo-4

 

Uiterlijk moment van beoordelen

Op donderdag 17 mei 2018 vindt de vergadering van de toelatingscommissie plaats.

 

Informatie of afspraak maken:

Voor meer informatie of het maken van een afspraak (vanaf 5 maart 2018) kun je via e-mail contact opnemen met:

mw. Alexia Dirksen of mw. Jeanne Adriaans via havo@vanmaerlantlyceum.nl 

 

 

 

Toelating bij overstap van havo-5 naar vwo-5

 

Toetsing door de toelatingscommissie

Deze vindt plaats op basis van:

 *

  gegevens op het inschrijfformulier

 *   gegevens van de aanleverende school
 *   aansluiting van het vakkenpakket op havo-5 en de profielkeuze voor vwo-5
 *   de cijfers zoals hieronder vermeld

 

 

 

 

 

 

Advisering aanleverende school
De aanleverende school moet een positief advies geven voor wat betreft inzet en capaciteiten (minimaal voldoende, liefst goed).

  

Cijfers 

1. 

  Er wordt gekeken naar de op één decimaal afgeronde gemiddelden van de cijfers na het laatste schoolexamen.

2.

  Er mogen geen cijfers lager dan 5,5 op de cijferlijst staan.
3.

  Van de cijfers voor de vakken Nederlands, Engels  en Wiskunde mag er één een 5,5 zijn.

  De cijfers voor de andere twee vakken moeten 6,5 of hoger zijn.

4.

  Van de cijfers voor de andere vakken uit het profiel- en vrije deel mag er één een 5,5 zijn.

  De cijfers voor de andere vakken moeten 6,5 of hoger zijn.      

5.

  Het op één decimaal afgeronde gemiddelde van de cijfers voor Nederlands, Engels, de profielvakken en de vakken

  uit het vrije deel moet minimaal 6,7 zijn.

 

In alle gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet beslist de afdelingsleider, conform het advies van de toelatingscommissie.

 

Aanmelding
Van 16 t/m 20 april 2018.

Na dit moment komen alle leerlingen die zich nog aanmelden en voldoen aan de norm op een wachtlijst. Zij schuiven automatisch door naar de laatste aanmeldtermijn van 18 t/m 22 juni 2018. Slechts indien er ruimte in de lesgroepen blijkt te zijn, volgt alsnog plaatsing.

 

Benodigde formulieren
aanmeldingsformulier vwo-5
inlichtingenformulier vwo
profielkeuzeformulier instroom vwo-4 en vwo-5

 

Uiterlijk moment van beoordelen
Op donderdag 17 mei 2018 vindt de vergadering van de toelatingscommissie plaats.

  

Informatie of afspraak maken:
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je via e-mail contact opnemen met:
dhr. Nanko Verrijt n.verrijt@vanmaerlantlyceum.nl

 

 

Overstap havo-5 naar vwo-5 (intern)

 

Het is mogelijk door te stromen van havo-5 naar vwo-5. Als je na het behalen van je havodiploma de overstap naar het vwo wilt maken, is het belangrijk hiermee bij je vakkenkeuze voor je havo-profiel al rekening te houden. Een tweede moderne vreemde taal is op het vwo, in tegenstelling tot het havo, verplicht. Elke individuele aanvraag wordt door de toelatingscommissie beoordeeld op zijn haalbaarheid.

 

Aanmelding
Van 16 t/m 20 april 2018.

Na dit moment komen alle leerlingen die zich nog aanmelden en voldoen aan de norm op een wachtlijst. Zij schuiven automatisch door naar de laatste aanmeldtermijn van 18 t/m 22 juni 2018. Slechts indien er ruimte in de lesgroepen blijkt te zijn, volgt alsnog plaatsing.

 

Benodigde formulieren
aanmeldingsformulier vwo-5
profielkeuzeformulier instroom vwo-4 en vwo-5

 

Uiterlijk moment van beoordelen
Op donderdag 17 mei 2018 vindt de vergadering van de toelatingscommissie plaats.

 

Informatie of afspraak maken:
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je via e-mail contact opnemen met:
dhr. Nanko Verrijt n.verrijt@vanmaerlantlyceum.nl

overstap vmbo-havo

 

Voor mij is dit een topjaar!


Een goede vriend vond dat ik na mijn VMBO naar het Van Maerlant moest gaan. "Er worden stevige eisen gesteld,' zei hij, 'maar daarna zijn de examens makkelijk." Dat leek me wel okay.
Bij de intake viel me al meteen op dat er persoonlijke aandacht was.

lees meer