Aanmelden havo-4 / vwo-5

Toelating bij overstap van vmbo/t-4 naar havo-4

 

Toetsing door de toelatingscommissie

Deze vindt plaats op basis van:

 *

  gegevens op het inschrijfformulier

 *   gegevens op het persoonlijke informatieformulier
 *   gegevens van de aanleverende school
 *   aansluiting van het vakkenpakket op vmbo-t en de profielkeuze voor havo-4
 *   de cijfers zoals hieronder vermeld

 

 

 

 

 

 

Advisering aanleverende school
De aanleverende school moet een positief advies geven voor wat betreft inzet en capaciteiten (minimaal voldoende, liefst goed).

  

  

Eisen vakkenpakket

Voor een NG/NT profiel is nask1 en nask 2 vereist.

 

In alle gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet beslist de afdelingsleider, conform het advies van de toelatingscommissie.

 

Aanmelding

26 t/m 30 april 2021.

Onderdeel van de aanmeldingsprocedure is een intakegesprek met iemand van de afdeling havo.

 

Leeftijd

Geboren op of na 1 augustus 2004.

 

Benodigde formulieren


De formulieren invullen en ondertekend meebrengen naar het intakegesprek. 

Let op: het inlichtingenformulier moet je inleveren bij je mentor van je huidige school.

aanmeldingsformulier havo-4

inlichtingenformulier havo

persoonlijk informatieformulier havo-4

Profielkeuzeformulier instromers havo 2020 2021.pdf

Tevens meebrengen: een actuele cijferlijst van de schoolexamencijfers.

 

Uiterlijk moment van beoordelen

Op woensdag 26 mei 2021 vindt de vergadering van de toelatingscommissie plaats.

 

Informatie of afspraak maken:

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je via e-mail contact opnemen met:

dhr. Nanko Verrijt via n.verrijt@vanmaerlantlyceum.nl

 

 

Toelating bij overstap van havo-5 naar vwo-5

 

Toetsing door de toelatingscommissie

Deze vindt plaats op basis van:

 *

  gegevens op het inschrijfformulier

 *   gegevens van de aanleverende school
 *   aansluiting van het vakkenpakket op havo-5 en de profielkeuze voor vwo-5
 *   de cijfers zoals hieronder vermeld

 

 

 

 

 

 

Advisering aanleverende school
De aanleverende school moet een positief advies geven voor wat betreft inzet en capaciteiten (minimaal voldoende, liefst goed).

  

 

Aanmelding

26 t/m 30 april 2021.

Na dit moment komen alle leerlingen die zich nog aanmelden en voldoen aan de norm op een wachtlijst. Zij schuiven automatisch door naar de laatste aanmeldtermijn van 21 t/m 25 juni 2021. Slechts indien er ruimte in de lesgroepen blijkt te zijn, volgt alsnog plaatsing.

 

Benodigde formulieren
aanmeldingsformulier vwo-5
inlichtingenformulier vwo
Profielkeuzeformulier instromers vwo 2020 2021.pdf

Tevens meebrengen: een actuele cijferlijst van de schoolexamencijfers.

 

Uiterlijk moment van beoordelen
Op woensdag 26 mei 2021 vindt de vergadering van de toelatingscommissie plaats.

  

Informatie of afspraak maken:
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je via e-mail contact opnemen met:
dhr. Ronnie Peters via  r.peters@vanmaerlantlyceum.nl

 

 

Overstap havo-5 naar vwo-5 (intern)

 

Het is mogelijk door te stromen van havo-5 naar vwo-5. Als je na het behalen van je havodiploma de overstap naar het vwo wilt maken, is het belangrijk hiermee bij je vakkenkeuze voor je havo-profiel al rekening te houden. Een tweede moderne vreemde taal is op het vwo, in tegenstelling tot het havo, verplicht. Elke individuele aanvraag wordt door de toelatingscommissie beoordeeld op zijn haalbaarheid.

 

Aanmelding
26 t/m 30 april 2021.

Na dit moment komen alle leerlingen die zich nog aanmelden en voldoen aan de norm op een wachtlijst. Zij schuiven automatisch door naar de laatste aanmeldtermijn van 21 t/m 25 juni 2021. Slechts indien er ruimte in de lesgroepen blijkt te zijn, volgt alsnog plaatsing.

 

Benodigde formulieren
aanmeldingsformulier vwo-5
Profielkeuzeformulier instromers vwo 2020 2021.pdf

 

Uiterlijk moment van beoordelen
Op woensdag 26 mei 2021 vindt de vergadering van de toelatingscommissie plaats.

 

Informatie of afspraak maken:
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je via e-mail contact opnemen met:
dhr. Ronnie Peters via r.peters@vanmaerlantlyceum.nl