De medewerkers

In Memoriam

In Memoriam Yvonne Smits 

2 juni 1963 - 30 januari 2017

 

 

 

    

Yvonne was oud-leerling van het Van Maerlant en bij ons werkzaam op de onderwijsadministratie als applicatiebeheerder voor Magister en zeer betrokken bij onze school. In de herfstvakantie is bij haar kanker geconstateerd. Vorige week bleek dat ze niet meer beter zou worden. Mevrouw Smits heeft bijna 17 jaar op het Van Maerlantlyceum gewerkt en is 53 jaar geworden.

 

Yvonne was oud-leerling van het Van Maerlant en startte in 2000 haar werkzaamheden bij de onderwijsadministratie. Met de invloed van digitalisering in het onderwijsproces heeft zij zich het applicatiebeheer van Magister eigen gemaakt en was daarin erg deskundig. Magister nam bij haar een speciaal plekje in, het was haar 'kindje' zo zei ze wel eens. Ze was daarmee een spil in de organisatie van het onderwijs bij het Van Maerlantlyceum.

 

Als mens was Yvonne zeer betrokken bij het wel en wee van onze school, altijd bereidwillig om anderen te helpen. Een gesprekspartner voor leerlingen en docenten. Tot vorige week bleef Yvonne betrokken bij het Van Maerlant, onze school en de leerlingen. Zo zorgde zij tot op het laatste moment dat bijvoorbeeld de afname van de rekentoets vlekkeloos verliep.

 

We herinneren ons Yvonne als een fijne en hulpvaardige collega, een mooi mens, nauw betrokken bij het Van Maerlantlyceum. We zijn haar zeer dankbaar voor de mooie momenten en de intensieve samenwerking. We wensen Mark en haar zonen Bram en Bob veel sterkte om dit ongelooflijke verlies te dragen.