Het Van Maerlantlyceum: al honderd jaar goed voor elkaar

 

 

Dit schooljaar is het zover: het Van Maerlantlyceum bestaat maar liefst 100 jaar! Een unieke gebeurtenis die gevierd moet worden. En dat is precies wat we van plan zijn, samen met u. Tijdens een feestelijk lustrumjaar zullen we terugkijken op het verleden, genieten van het heden en vooruitkijken naar de toekomst van onze bijzondere school.

 

Dit zullen we doen aan de hand van de thema's technologie, ondernemerschap en creativiteit: thema's die volgens ons verankerd zijn in het DNA van onze school.

Het Van Maerlantlyceum is van oudsher een school waar de mens en zijn verbinding met anderen centraal staat. Op onze school wordt samengeleefd en samen geleerd, met respect voor diversiteit en de eigenheid van leerlingen. Iedereen kan zichzelf zijn op het Van Maerlant. Dat hebben we na 100 jaar nog steeds goed voor elkaar!

 

Het Van Maerlantlyceum is ook een school die letterlijk midden in de stad en daarmee midden in de samenleving staat. Dit blijkt wel uit jaarlijks terugkerende activiteiten in samenwerking met onder andere het Van Abbemuseum, het Philipsmuseum, het Parktheater en TU/e. Als Brainportschool werkt het Van Maerlantlyceum daarnaast actief aan de ontwikkeling van de 21st-century skills van haar leerlingen en staat daarmee in direct contact met de Brainportregio.

 

Kortom: het Van Maerlantlyceum is na 100 jaar nog steeds uniek!