Leerlingparticipatie

 

Op het Van Maerlantlyceum zijn er veel betrokken, geïnteresseerde leerlingen.

Daarom zijn er op onze school veel mogelijkheden voor leerlingen hun stem te laten horen. Als school vinden wij het belangrijk om naar onze leerlingen te luisteren en ze bij voor hen belangrijke besluiten te betrekken. Dit gebeurt op verschillende niveaus.

 

Leerlingenpanel

Bij het leerlingenpanel zijn de klassenvertegenwoordigers van alle klassen, de leerlingenraad, de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad en (leden van) de directie aanwezig. In het leerlingenpanel wordt er gepraat over wat de leerlingen bezighoudt binnen de school, geeft de directie uitleg over bepaalde besluiten, wordt naar de mening van de leerlingen hierover gevraagd en krijgen leerlingen de mogelijkheid rechtstreeks vragen te stellen aan de directie. Hierdoor worden alle klassen betrokken bij wat er gebeurt op onze school en kan de directie erachter komen wat alle verschillende leerlingen zelf echt belangrijk vinden. Het leerlingenpanel wordt twee tot drie keer per jaar georganiseerd.

 

Leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten 12 leden, die samen proberen de school zo leuk mogelijk te maken. Zo organiseert de leerlingenraad onder andere de Valentijnactie, waarbij leerlingen rozen voor elkaar kunnen bestellen die de leerlingenraad op Valentijnsdag bezorgt, sporttoernooien voor de leerlingen, de 'leraar van het jaar verkiezing' en samen met de school het slotfeest.

Ook vraagt de directie regelmatig advies aan de leerlingenraad. De leerlingenraad komt één keer in de week bij elkaar in een grote pauze.

Het mailadres van de leerlingenraad is:mailto:leerlingraad@vanmaerlantlyceum.nl

 

MR  (medezeggenschapsraad)

In de MR zitten naast 3 ouders en 6 personeelsleden ook 3 leerlingen. De MR beslist over van alles wat er binnen de school gebeurt. De MR is een formeel orgaan waarin echt op bestuurlijk niveau wordt beslist. Als leerling kun je, als er plaatsen beschikbaar zijn gekomen, je opgeven voor verkiezingen tegen het einde van het schooljaar. Als je wordt gekozen, is dat dan in principe voor 2 schooljaren. Mocht je eerder van school gaan, dan natuurlijk maar voor één jaar.

 

De leerlingen in de MR zijn:

 

Kevin Miao                93009926@vmledu.nl
Lotte Meerhoff 93009915@vmledu.nl
Dirk-Jan Teunissen 93010279@vmledu.nl

 

Verkiezingen LMR

 

De inschrijving om je als kandidaat in te schrijven voor de LMR is gesloten. De verkiezing wordt gehouden op 19 april in de tweede pauze in de hal. Het is belangrijk dat je niet vergeet je leerlingkaart mee te nemen. Hieronder vind je de kandidaten en hun standpunten en/of motivatie.

 

Max Schaffrath (G1)

 

Mijn motivatie om dit te doen heeft meerdere redenen. Allereerst vind ik dat leerlingen uit de onderbouw niet genoeg betrokken worden bij besluiten terwijl ik in mijn klas gemerkt heb dat er wel veel ideeën voor veranderingen zijn.

Verder weet ik ook wat het betekend een aanspreekpunt voor leerlingen te zijn. Zelf ben ik dit jaar een van de twee klassenvertegenwoordigers van G1A en dus ook aanspreekpunt van mentor en klas.

Natuurlijk heb ik ook plannen voor als ik gekozen zou worden. Bijvoorbeeld zou ik ter discussie willen stellen of het verstandig is de activiteitenweken van havo en gymnasium samen te houden. Ik zou ook willen vragen om: langere tijden tussen de lessen en het vaker organiseren van het klassenpanel. Het is natuurlijk moeilijk om deze plannen in een mail uitteleggen, maar ik hoop dat de kern van het verhaal wel duidelijk is geworden.

 

Aart Rozendaal (V5)

 

Beste leerling,

 

Ik heb mij verkiesbaar gesteld voor de leerling-medezeggenschapsraad. Dit heb ik gedaan omdat ik me graag bezig houd met de gang van zaken. Ik heb een frisse kijk op zaken die nu spelen binnen de school, en zou graag mijn ideeën willen voorleggen. Ook zou ik het leuk vinden mee te kunnen helpen om de school een betere plek te maken. Ik vind dat leerlingen ook een stem moeten hebben op het schoolsysteem en denk dat dit via mij aan jullie kan geven.

 

Dirk-Jan Teunissen (V5)

 

Beste medeleerlingen,

Opnieuw stel ik mij verkiesbaar voor de Medezeggenschapsraad. Afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier een plaatsje in de MR mogen bezetten. Dat heb ik ook altijd zeer serieus gedaan. Tijdens een MR vergadering moet je je over verschillende stukken een onderbouwde mening kunnen vormen, altijd ter verbetering van de schoolzaken. Met mijn kritische kijk op deze ingekomen stukken heb ik geprobeerd om de leerlingen van het Van Maerlant zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Zo kan het voor ons allemaal iets gemakkelijker, beter geregeld en gezelliger worden gemaakt. Denk aan verbeteringen in het "programma van toetsing en afsluiting" (PTA), de verbouwing, pakketkeuze mogelijkheden en indeling van de 4e periode. Bij het bespreken van deze onderwerpen is een goede leerlingvertegenwoordiger zeer gewenst! Zoals jullie op de site kunnen lezen kregen de huidige leerlingvertegenwoordigers "Complimenten over de inbreng van de leerlingen, die is uitstekend en waardevol." Bron: MR Notulen vergadering 1 december 2015

Op het moment maak ik mij sterk voor persoonsgericht onderwijs, waarbij bovengemiddelde leerlingen een eigen nuttige invulling mogen geven aan bepaalde lessen. Ook ben ik een groot voorstander van jezelf kunnen ontwikkelingen buiten school, zoals het meedoen aan externe programma's, zoals Brainport en SensUs.

Stemmen bij de MR-verkiezing is belangrijk! Ik hoop dat jullie op mij stemmen, zodat ik ook het komende jaar weer met mijn ervaren visie een positieve stempel voor ons allen kan drukken.

Dirk-Jan Teunissen (huidig MR-lid)

 

Melvin Miao (V4)

 

Graag zou ik mij verkiesbaar willen stellen voor een plek in medezeggenschapsraad. Ik zou dit graag willen doen, omdat ik graag mee wil beslissen over besluiten, die voor leerlingen belangrijk zijn. Bovendien is het belangrijk om alle punten, die verbetering nodig hebben, te behandelen en daadwerkelijk te verbeteren. Ik vind het ook belangrijk om niet alleen mijn mening, maar ook de mening van anderen mee te nemen in de schoolplannen.

 

Floris Schilders (V5)

 

Mijn naam is Floris Schilders (V5B) en ik ben een grote fan van Suits en House of Cards, mijns inziens twee van de meest geweldige series ooit gemaakt. Zoals de kijkers van deze series ook weten staan loyaliteit en macht hoog in het vaandel. Ook voor mij zijn deze twee begrippen zeer belangrijk, daarom vraag ik aan jullie, mijn medescholieren, om op mij te stemmen voor de MR. Op die manier kunnen we samen lekker tegen de gevestigde orde aantrappen.

 

Vieve van Dijck (V4)

 

Ik ben zelf erg geïnteresseerd in schoolsystemen en het verbeteren hiervan. Ik heb hier meerdere projecten over gedaan en zou graag de kennis die hieruit is voortgekomen delen met de andere leden van de MR. Als leerling ben ik erg geschikt voor deze functie omdat ik altijd goed weet wat er speelt bij ons op school. Ik weet dus wat er goed gaat en wat we dus vooral in stand moeten houden. Maar ik weet ook wat er fout gaat en wat we dus moeten verbeteren. Ik denk graag oplossingsgericht en houd er dan ook niet van als leerlingen enkel zeuren over een probleem, maar niet met een goede oplossing komen. Zelf kom ik daarom wel vaak met eventuele oplossingen en daarom denk ik dat jullie veel aan mij hebben.

Voor leerlingen ben ik makkelijk te bereiken, ik ben dus een goed aanspreekpunt. Leerlingen zeggen dan ook snel tegen mij wat hun wel en niet goed vinden aan onze school. Verder ben ik erg open en direct. Ik zeg waar het op staat en draai dus niet om de zaken heen. Dit is altijd handig. Buiten deze punten vind ik het ook zéér leuk om voor de meningen van de leerlingen op te komen. Ik streef namelijk erg naar een beter schoolsysteem. Ik ben zelf echt een binder, ik hoop de werknemers van onze school en de leerlingen dan ook dichter bij elkaar te brengen. Dit is voor mij een uitdaging. Als laatst een ding dat natuurlijk ook erg belangrijk is: ik ben erg betrouwbaar. Belangrijke informatie die binnen vergaderingen gedeeld worden zal ik nooit, zonder toestemming, naar buiten brengen. Ik werk zelf als dansdocente bij een dansschool in Eindhoven en hier vinden ze mijn discretie een van mijn sterkste kanten. Deze kwaliteiten zullen mij dan ook een erg geschikt LMR-lid maken. Maar buiten deze kwaliteiten zou ik mijn deelname natuurlijk ook erg leuk vinden.

 

Pien Bouten (A3)

 

De LMR lijkt me voor mij een goede plek omdat ik denk dat ik de meningen van de leerlingen goed kan vertegenwoordigen en omdat ik goed weet wat er speelt in de school.

Mijn interesse heeft altijd al gelegen bij meningen vertegenwoordigen en betrokken te zijn bij het bestuur. Ik zit ook in de leerlingenraad​, maar wil graag meer betekenen voor de school en meer betrokken zijn bij het bestuur.

Daarom lijk dit mij en goede en mooie kans.

 

Floris van Elen (V4)

 

Ik zou graag in de LMR willen, zodat ik de wensen van mijn mede-scholieren kan verwoorden en verwezenlijken. Ik zie dat de school met veel goede initiatieven komt om de sfeer op school te verbeteren, maar ik denk dat de communicatie tussen directie en leerling beter kan en hoop dat ik daar een bijdrage tot verbetering aan kan geven. 

Daarnaast wil ik me inzetten om van het Van Maerlant Lyceum weer een "excellente school" te maken.