Leerlingparticipatie

 

Op het Van Maerlantlyceum zijn er veel betrokken, geïnteresseerde leerlingen.

Daarom zijn er op onze school veel mogelijkheden voor leerlingen hun stem te laten horen. Als school vinden wij het belangrijk om naar onze leerlingen te luisteren en ze bij voor hen belangrijke besluiten te betrekken. Dit gebeurt op verschillende niveaus.

 

Leerlingenpanel

Bij het leerlingenpanel zijn de klassenvertegenwoordigers van alle klassen, de leerlingenraad, de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad en (leden van) de directie aanwezig. In het leerlingenpanel wordt er gepraat over wat de leerlingen bezighoudt binnen de school, geeft de directie uitleg over bepaalde besluiten, wordt naar de mening van de leerlingen hierover gevraagd en krijgen leerlingen de mogelijkheid rechtstreeks vragen te stellen aan de directie. Hierdoor worden alle klassen betrokken bij wat er gebeurt op onze school en kan de directie erachter komen wat alle verschillende leerlingen zelf echt belangrijk vinden. Het leerlingenpanel wordt twee tot drie keer per jaar georganiseerd.

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad probeert de school zo leuk mogelijk te maken. Zo organiseert de leerlingenraad onder andere de Valentijnsactie, waarbij leerlingen rozen voor elkaar kunnen bestellen die de leerlingenraad op Valentijnsdag bezorgt, en een kerstactie. Met de kerstactie kunnen leerlingen voor andere leerlingen een kerstkaart met een zuurstok kopen en die brengen de leden van de leerlingenraad rond.

 

Ook vraagt de directie regelmatig advies aan de leerlingenraad. De leerlingenraad komt één keer in de week bij elkaar op dinsdag in een grote pauze.

 

Wil je je aanmelden voor de leerlingenraad of heb je vragen of opmerkingen dan kun je mailen naar: 

leerlingraad@vanmaerlantlyceum.nl

 

MR  (medezeggenschapsraad)

In de MR zitten naast 3 ouders en 6 personeelsleden ook 3 leerlingen. De MR beslist over van alles wat er binnen de school gebeurt. De MR is een formeel orgaan waarin echt op bestuurlijk niveau wordt beslist. Als leerling kun je, als er plaatsen beschikbaar zijn gekomen, je opgeven voor verkiezingen tegen het einde van het schooljaar. Als je wordt gekozen, is dat dan in principe voor 2 schooljaren. Mocht je eerder van school gaan, dan natuurlijk maar voor één jaar.

 

De leerlingen in de MR zijn:

 

Bodi van Alem    93011280@vmle.nl
Roel Beks      93011694@vmle.nl
Ditte Teeuwen    93011441@vmle.nl