Onze leerlingen

Herkansingen

 

Inschrijven ResultaatVerbeteringsToets (RVT)

 

Op 25 mei zijn de cijfers van de extra herkansingen bekend. Op 4 juni volgt de officiële examenuitslag. Hierna mag je nog deelnemen aan twee RV-toetsen. De RV-toetsen worden op 8, 9 en 10 juni afgenomen. Op 22 juni is de uitslag van de RV-toetsen bekend.

 

Inschrijven voor de RV-toetsen is mogelijk tot 26 mei 16.00 u.

 

Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin je eindexamen doet. Ook voor vakken waarbij in de reguliere situatie alleen een SE wordt afgenomen, zoals wiskunde D of de afzonderlijke vakken van het combinatiecijfer.


Een RV-toets omvat de volledige SE-stof van het vak. Bij de talen zullen de volgende vaardigheden worden getoetst:

 

*     Nederlands: literatuur en schrijfvaardigheid
*   Engels: kijk-luistervaardigheid en schrijfvaardigheid
*   Frans kijk-luistervaardigheid en schrijfvaardigheid
*   Duits kijk-luistervaardigheid en spreekvaardigheid
*   Spaans kijk-luistervaardigheid en spreekvaardigheid

 

Meer informatie over de RV-toets en de examenuitslag vind je in de brief van 16 april en de brief van 22 mei.

 

Let op: bij het invullen van het inschrijfformulier moet je optie 'Mij per e-mail een ontvangstbewijs van mijn antwoorden sturen' aanvinken. De e-mail die je dan krijgt moet je bewaren als bewijs dat je je op tijd hebt ingeschreven. Zonder deze e-mail heb je geen rechten als je inschrijving niet is doorgekomen.

 

Om dit formulier in te kunnen vullen moet je inloggen met je microsoft school-account (leerlingnummer@vmle.nl).

 

Inschrijfformulier: link naar inschrijfformulier.