Decanaat

 

De decaan (studieloopbaanbegeleider) helpt leerlingen na te denken over hun toekomst en adviseert hen bij het kiezen van een passende studiekeuze.

 

De eerste stap binnen dit keuzeproces is de profielkeuze, hierbij wordt gebruik gemaakt van dedecaannet.

 

Het kantoor van de decaan bevindt zich in de mediatheek.

 

Het decanaat wordt verzorgd door:

 

                

 

mw. H. Messing

h.messing@vanmaerlantlyceum.nl                      

                            

   

 

http://vanmaerlant.dedecaan.net    

Op deze site staat o.a. informatie over profielkeuze en begeleiding daarin en over de keuze van een vervolgopleiding en de begeleiding daarin.

Tevens zijn er talloze doorklikmogelijkheden naar websites van opleidingen in het hoger onderwijs (HBO en WO). Ook beschikt de site over een agenda met aankondigingen van open dagen, anderssoortige voorlichtingsbijeenkomsten enz.

Voor toegang tot dedecaan.net is een account vereist. Leerlingen van de klassen 3 t/m 6 beschikken daarover; ook hun ouders kunnen een account verkrijgen door zich aan te melden m.b.v. het leerlingnummer van hun zoon of dochter.