informatieavond ouders

Informatieavond

  

Informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen groep 8

 

Onze school organiseert ook dit jaar weer een informatieavond voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8, en wel op maandag 28 november a.s.

De avond is uitsluitend bedoeld voor de ouders/verzorgers.

 

De avond bestaat uit een algemene inleiding over de begeleiding op onze school door mw. R. van IJzendoorn, afdelingsleider onderbouw. Zij geeft algemene informatie over de school. Aansluitend kunnen de ouders een presentatie bijwonen waarbij zij een keuze maken uit één van de volgende onderwerpen:

 

*   "Mediawijsheid" als vak in de brugklas
* Begeleiding leerlingen met een extra zorgbehoefte (orthopedagoog)
* Verschillende ateliers (in het kader van de vakken muziek, tekenen, drama, dans, lichamelijke opvoeding en de bètavakken)
* De gymnasiumbrugklas

 

In verband met het aantal te verwachten aanmeldingen worden er twee rondes georganiseerd.

Een ronde voor de Eindhovense basisscholen (uitgezonderd ISE en Vrije Scholen): deze start om 18.45 uur.

De tweede ronde is bestemd voor de basisscholen buiten Eindhoven, ISE en de Vrije Scholen en start om 19.45 uur.

 

Vrijdag 25 november ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. Daarin is ook opgenomen de presentatie die u tijdens de avond zult bijwonen.

 

Op dit moment is het helaas niet meer mogelijk om u via deze site aan te melden voor het bijwonen van de informatieavond die gehouden wordt op maandag 28 november a.s.  De informatieavond is uitsluitend bedoeld voor ouders/verzorgers van leerlingen die momenteel in groep 8 zitten. Indien u de informatieavond toch graag wilt bijwonen, kunt u telefonisch contact opnemen met de school tot uiterlijk maandag 28 november a.s. 15.00 uur (telefoon 040-2513704).

De avond bestaat uit een algemeen gedeelte en diverse presentaties. We zullen uiteraard steeds proberen uw keuze voor één van de presentaties te honoreren maar het is mogelijk dat een presentatie is volgeboekt. In dat geval zullen wij in onderling overleg een andere keuze maken.