toelatingseisen

Toelatingseisen

 

Toelating tot de brugklas

 

Sinds het schooljaar 2014 -2015 verplicht het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen scholen voor voortgezet onderwijs om zich bij toelating van leerlingen uitsluitend te baseren op het schooladvies van de basisschool. De school voor voortgezet onderwijs mag bij aanname geen gebruik meer maken van extra toetsen voor het bepalen van het niveau van de leerling noch mag zij zich baseren op andere toetsen die leerlingen op de basisschool krijgen.

 

Voor het Van Maerlantlyceum betekent dit dat wij het schooladvies als gegeven door de basisschool als leidend hanteren. Voor toelating tot de havo is minimaal een havo-advies vereist, voor toelating tot de atheneumbrugklas is minimaal een havo/vwo-advies vereist. Voor de gymnasiumbrugklas geldt minimaal een vwo-advies. Voor elke aanname geldt dat er nauw overleg plaatsvindt met de basisschool.

 

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte geldt dat de school een passend antwoord moet kunnen vinden op de hulpvraag van de leerling. Dit oordeel baseert de toelatingscommissie vooral op het onderzoek van het dossier en de informatie van de betrokkenen.

 

Voor eventuele vragen omtrent aanmelding kunt u contact opnemen met de afdeling onderbouw via

Nicole Derksen, afdelingsleider onderbouw vwo, ngh.derksen@vanmaerlantlyceum.nl

Esther Bos, afdelingsleider onderbouw havo, e.bos@vanmaerlantlyceum.nl