Meest gestelde vragen

Naar een nieuwe school

Meest gestelde vragen

 

We kunnen veel vertellen over ons onderwijs en onze school. Voor alle nieuwsgierige ouders, verzorgers en leerlingen hebben we hier de meest gestelde vragen over het Van Maerlantlyceum en naar de middelbare school gaan op een rij gezet.

 

BRUGKLAS

 

Wordt er bij het Van Maerlantlyceum ingeloot voor de brugklas?

Nee hoor! Wij doen niet aan loting of een wachtlijst. Iedereen met het juiste advies is welkom bij ons op school!

 

Welke brugklassen zijn er?

We hebben twee havobrugklassen, twee atheneumbrugklassen en twee gymnasiumbrugklassen. De laatste twee zijn beide op vwo-niveau. Leerlingen met een havo/vwo-advies mogen naar de atheneumburgklas. Er wordt daar lesgegeven op vwo-niveau.

 

Op basis waarvan maak je de keuze voor de havo brugklas of de atheneumbrugklas?

Deze keuze hangt af van het kind en de mate waarin die de uitdaging wil aangaan. Voor veel leerlingen is de overstap naar de middelbare al een heel grote; zij kiezen liever voor de route via de havobrugklas. Voor leerlingen die juist een uitdaging leuk vinden (of nodig hebben) is de atheneumbrugklas een goede keuze. Welke optie je kind ook kiest, er blijft altijd een mogelijkheid om vanuit beide brugklassen naar vwo 2 te gaan. Aan welke cijfers de leerling moet voldoen, kun je hier vinden.

 

Wat voor cijfers heb je nodig om van vwo-1 naar vwo-2 te gaan?
Dat is een uitgebreider verhaal, dat vertellen we hier

 

Hoeveel kinderen zitten er gemiddeld in een klas?

In de brugklas zitten maximaal 30 leerlingen, en meestal minder. We hebben kleine brugklassen zodat we meer aandacht per leerling kunnen geven.

 

Voor welke brugklas kun je kiezen met een vwo-advies?

Een leerling met vwo-advies kan naar de atheneumbrugklas of de gymnasiumbrugklas.

 

Hoeveel uur huiswerk krijgt een leerling per dag gemiddeld mee?

Dit hangt af van het aantal theorievakken op die dag en van de hoeveelheid leer- en maakwerk, gemiddeld is dit anderhalf tot twee uur per dag.

 

Hoe wordt in de brugklas omgegaan met het toetsen van de stof? Is er bijvoorbeeld sprake van herkansingen bij proefwerken? En zijn proefwerken in een proefwerkweek of ook tussendoor?
Er zijn toetsen gedurende de lesperiode en we hebben drie proefwerkweken per jaar. Er wordt niet herkanst in de onderbouw, maar leerlingen krijgen voldoende oefentoetsen zodat ze weten hoe ze ervoor staan.

 

VAKKEN

 

Mag elke leerling met Cambridge English beginnen of zijn er bepaalde toelatingseisen?

Leerlingen maken een toelatingstoets voor Cambridge. Als deze voldoende wordt gemaakt, kunnen ze starten met Cambridge Engels.

 

Worden de lessen Engels in het Engels gegeven?

In principe wordt er in de lessen Engels uitleg gegeven in het Nederlands. Er wordt in de loop van het schooljaar steeds meer Engels gesproken.

 

In welke klassen wordt het vak onderzoeksvaardigheden gegeven?
We beginnen met onderzoeksvaardigheden in het eerste jaar, op havo- en vwo-niveau. Dit vak wordt elk jaar uitgebreid naar een volgend leerjaar. Op dit moment hebben leerlingen in de 4de en 5de klas nog geen onderzoeksvaardigheden, maar leerlingen die nu in de brugklas starten wel als ze zo ver zijn. In havo 5 en vwo 6 schrijven leerlingen hun profielwerkstuk, waarvoor ze ook een onderzoek moeten doen.

 

Wordt er binnen het vak onderzoeksvaardigheden ook iets gedaan met nieuwsbegrip?
Actualiteit wordt in veel vakken aan de orde gesteld, en ook bij onderzoeksvaardigheden. Daarnaast wordt bij het vak onderzoeksvaardigheden aandacht besteed aan het herkennen van nepnieuws.

 

Heb je in de brugklas en later ook nog boekbesprekingen of spreekbeurten?
Ja, je maakt als leerling boekbesprekingen bij het vak Nederlands. Ook worden spreekbeurten gehouden, zowel bij Nederlands en in de hogere klassen ook bij de andere talen (Duits, Engels, Frans en Spaans). Dan noemen we dit een mondeling.

 

Wat is Plato?
Plato staat bij ons voor Pientere Leerlingen Aanzetten Tot Onderzoek. Bij ons op school kun je als leerling (havo en vwo) een aantal uren per week besteden aan een onderwerp of onderzoek waar je zelf belangstelling voor hebt. Je mag hiervoor dan enkele lesuren per week 'skippen'. Aan het einde van het schooljaar worden alle projecten en onderzoeken gepresenteerd aan belangstellenden.

 

Kies je voor één of meerdere vakken bij Plato?

Je mag je project over één of meerdere vakken doen, maar het hoeft niet te maken te hebben met een vak. Misschien wil je wel iets onderzoeken over sterrenkunde, koken, de Chinese taal. Alles is mogelijk tijdens Plato.

 

Moeten kinderen die aan Plato deelnemen een bepaald niveau hebben om de lessen te kunnen missen?
Ja, leerlingen moeten een bepaald aantal punten halen voor de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) om aan Plato deel te kunnen nemen. Dit heeft te maken met het feit dat er lessen 'geskipt' mogen worden.

 

Is er aandacht voor sport en beweging?

Jazeker, we hebben natuurlijk lessen lichamelijke opvoeding, binnen en buiten op ons sportveld. Daarnaast hebben we een schoolballet (modern en hiphop) waar je aan mee kunt doen als nog extra wilt bewegen.

 

Is er tijdens muziekles ook aandacht voor rockmuziek?
Ja, alle soorten muziek komen tijdens de muziekles aan bod.

 

TELEFOON & LAPTOP

 

Hebben alle leerlingen een laptop nodig? Stelt de school deze beschikbaar? Moet dit een Windows of Apple laptop zijn?Alle leerlingen hebben een laptop nodig. Als leerling kan je die zelf meenemen of een huren via een organisatie waar we mee samen werken. Wij werken op school vooral met Office en hebben een voorkeur voor een Windowslaptop. 

 

Moet je elke les je telefoon opbergen? Of mag je die ook gebruiken om iets op te zoeken voor een vak?
Het hangt van de situatie af: soms kan het, soms mag de telefoon in het telefoonhotel tijdens de klas. Zaken opzoeken kan via de laptop, maar als die leeg is kan het als vervanging, en soms heeft de telefoon ook een rol in de les.

 

ALGEMEEN

 

Wordt er bij het Van Maerlantlyceum ingeloot voor de brugklas?
Wij loten niet, er zijn genoeg plaatsen beschikbaar.

 

Hoe laat eindigen de laatste lessen uiterlijk?

In de brugklas streven we naar 15:10 uur.

 

Hoe is de introductie van de brugklas nu geregeld in verband Corona? Kunnen jullie een voorbeeld geven hoe jullie dit bij aanvang van dit schooljaar hebben gedaan?

Vanwege Corona hebben wij de brugklasintroductie over meerdere dagen verspreid. Zo was er meer spreiding in het gebouw en werd het aantal leerlingen dat gelijktijdig aanwezig was verkleind. Tijdens de introductie is er om elkaar te leren kennen en om samen de school te verkennen. Leerlingen maken kennis met ons systeem (leswissels, wisselende docenten) en krijgen uitleg over het gebruik van de laptop.

 

Is er een anti-pest beleid?
Gelukkig wordt er bij ons op school nauwelijks gepest. Iedereen mag zichzelf zijn. Voor het geval dat het voorkomt hebben we een goed werkend antipestbeleid en twee vertrouwenspersonen bij wie leerlingen altijd terecht kunnen.

 

Hoe veel leerlingen zitten er in de leerlingenraad?

Op dit moment 19 leerlingen, meestal zijn het er iets minder.

 

Schoolreizen en uitwisselingsreizen: gaat dit via schoolgeld of wordt hier extra bijdragen gevraagd? En zijn deze verplicht?

Schoolreizen en uitwisselingen zijn niet verplicht. Als leerlingen meegaan op zo'n reis wordt een extra bijdrage gevraagd.

 

BEGELEIDING

 

Vindt er een warme overdracht plaats van de basisschool naar het Van Maerlantlyceum? Of is dit alleen dossier-overdracht?
In veel gevallen vindt er, naast de dossieroverdracht, ook nog een warme overdracht plaats tussen de afdelingsleiders onderbouw/het ondersteuningsteam en de leerkracht van de basisschool.

 

Kan een leerling op voorhand begeleiding krijgen als dit bekend is en noodzakelijk is of moet dit eerst via het intern ondersteuningsteam worden aangevraagd?
Brugklasleerlingen zijn vanaf de inschrijving in beeld bij ons ondersteuningsteam. Als er wat extra begeleiding nodig is, wordt die dus vanaf de start van de brugklas aangeboden.

 

Hoe gaan jullie om met meer-/hoogbegaafde leerlingen?
Voor deze leerlingen is er maatwerk mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een Plato-traject. Ook kunnen leerlingen in hogere jaren meedoen met projecten in samenwerking met universiteiten (bijvoorbeeld Olympiades, Medschool, Sensus).

 

Kan er vanuit het dyslexie-onderzoek op school een dyslexie-verklaring afgegeven worden?
Nee, school kan wel een screening doen (een test om te kijken of het zinvol is om een officieel onderzoek te laten uitvoeren). Het officiële onderzoek wordt uitgevoerd door een erkende instantie.

 

Hoeveel procent van de leerlingen heeft meer dan de basisondersteuning nodig?
Dit betreft zo'n 5% van de leerlingen.

 

Do you have language support for international kids?
Ja, we hebben VML-uren waarin leerlingen die moeite hebben met Nederlands zich kunnen inschrijven bij een docent Nederlands voor extra uitleg. Daarnaast hebben we een VML-uur NT2 voor leerlingen met een anderstalige achtergrond. Ook in dat VML-uur kunnen leerlingen wat ondersteuning krijgen bij het verbeteren van hun taalvaardigheden.