laptops

Naar een nieuwe school

Laptops

 

Op het Van Maerlantlyceum zijn we altijd bezig met vernieuwing van het onderwijs. Wij bieden gepersonaliseerd leren, onderwijs dat aansluit bij de behoeftes en leervragen van de individuele leerling. Maatwerk in het onderwijs.

 

Wij gebruiken onder andere didactische methodes die adaptief zijn. Zo werken we in havo 3 met Bettermarks, een methode waarin de leerling individueel feedback krijgt op wat hij al kan en waarop nog extra ondersteuning nodig is. In een aantal onderdelen van het onderwijs aan het Van Maerlant is een dergelijke gepersonaliseerde aanpak zeer goed mogelijk. 

 

Wij gebruiken laptops voor leerlingen, in de onderbouw en in de bovenbouw. Bijvoorbeeld om onderwijs in onderzoeksvaardigheden te geven. Maar we gebruiken ook excel (bij wiskunde en scheikunde), en vinden en beoordelen bronnen (bij geschiedenis doen).

 

Tegelijkertijd staan we voor persoonlijk contact in de lessen. Leerlingen worden gezien. Laptops zijn een hulpmiddel om onze leerlingen goed voor te bereiden op een studieloopbaan na het Van Maerlant. Ze worden ingezet op die onderdelen waar het een meerwaarde biedt.

 

Voor de invoering van de laptops werken we nauw samen met The Rentcompany, een bedrijf dat zich toelegt op het aanbieden van laptops voor het onderwijs, tegen erg aantrekkelijke voorwaarden. Over het hoe en waarom van de laptops in school en voor informatie over The Rentcompany: zie onderstaande bijlagen.

 


Van Maerlantlyceum - Informatie- en bestelflyer 2020-2021.pdf

 

Laptops 2020-2021_FAQ's.docx

Blended learning.pdf