De brugklas

Naar een nieuwe school

De brugklas

 

Onze school heeft een havobrugklassen, atheneumbrugklassen en gymnasiumbrugklassen. Op basis van het advies, het onderwijskundig rapport en de cito-score, gaan leerlingen naar één van de drie soorten brugklassen.

 

Het onderwijs in de havobrugklas

 • In de havo-brugklas wordt zoveel mogelijk gewerkt met speciaal voor havo-leerlingen geschreven lesmethodes.
 • Leerlingen krijgen korte instructie en daarnaast voldoende tijd in de les om aan opdrachten te werken.
 • Er wordt met name getoetst op reproductie en toepassingsvragen.
 • Leerlingen leren onderzoeksvaardigheden die passen bij de vraag van de havist. 
 • Voor leerlingen van wie gedurende hun eerste jaar in de havo-brugklas blijkt dat ze wel meer uitdaging aankunnen, blijft de mogelijkheid bestaan om door te stromen naar vwo-2.

 

Het onderwijs in de atheneumbrugklas

 • Er wordt op vwo-niveau lesgegeven.
 • De meeste vakken maken gebruik van havo/vwo-methodes.
 • Na de brugklas gaan de leerlingen naar havo-2, atheneum-2 of gymnasium-2.
 • Mocht een leerling het niveau niet aankunnen (een klein percentage) begeleiden wij de overstap naar vmbo-t.
 • In de loop van het brugjaar ontwikkelt de leerling zich zodanig dat duidelijk wordt of hij uiteindelijk naar het havo of naar het vwo (atheneum of gymnasium) zal gaan.
 • In overleg met het kind en de ouders wordt bepaald wat uiteindelijk het juiste schooltype is, op basis van de overgangsnormen.

  

Het onderwijs in de gymnasiumbrugklas

 • Het programma van de gymnasiumbrugklas ziet er iets anders uit dan dat van de atheneumbrugklas.
 • Het biedt getalenteerde leerlingen extra uitdaging bij het vak 'klassieke cultuur' en bij wiskunde met een module 'Robotica'. Verder wordt er een aantal vakoverstijgende projecten aangeboden.
 • De vakken Latijn en Grieks komen nog niet aan bod. Voor leerlingen uit de havo/vwo-klassen moet het namelijk ook mogelijk zijn zonder achterstand door te stromen naar gymnasium-2.