aanmelding brugklas

Aanmelding brugklas

Data aanmelding brugklas 

 

 

De data/tijden voor de aanmelding van leerlingen voor de brugklas 2019/2020 zijn:

maandag 11 maart 2019     van 15.30 - 17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur  
dinsdag 12 maart 2019   van 15.30 - 17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur  
woensdag 13 maart 2019  

van 15.00 - 17.00 uur

 
donderdag 14 maart 2019  

van 15.30 - 17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uu

 
vrijdag 15 maart 2019  

van 15.30 - 17.00 uur

 

 

Bij de aanmelding meebrengen

Het ingvulde aanmeldformulier dat door de bassisschool verstrekt is (let op dat het burgerservicenummer (bsn) is ingevuld).

 

Daarnaast wordt bij de aanmelding nog een schoolspecifieke vragenlijst ingevuld.

 

 

Vooraanmelding voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

 

Als je extra ondersteuning op school nodig hebt, is het mogelijk je eerder aan te melden. Dit gebeurt altijd in overleg met de basisschool.

Samen kunnen wij kijken of wij als school jou voldoende kunnen bieden.

Je maakt hiervoor een afspraak via de ondersteuningscoördinator mevr. Maas (040-2513704 | k.maas@vanmaerlantlyceum.nl) van het Van Maerlantlyceum.

Deze vooraanmeldingen vinden plaats op dinsdag 5 en donderdag 7 februari 2019 van 15.00 - 17.00 uur.

 

Graag onderstaande papieren meebrengen:

 

1.   het ingevulde aanmeldingsformulier; dit krijg je op de basisschool;
2.   het ingevulde intakeformulier van het Van Maerlantlyceum;
3.   overige relevante documenten (vb. onderzoeksrapport, behandelplan)