aanmelding brugklas

Aanmelding brugklas

Data aanmelding brugklas 

 

 

De data/tijden voor de aanmelding van leerlingen voor de brugklas 2020/2021 zijn:

maandag 2 maart 2020     van 15.30 - 17.00 uur en van 19.00 - 20.00 uur  
dinsdag 3 maart 2020   van 19.00 - 20.00 uur  
woensdag 4 maart 2020  

van 19.00 - 20.00 uur

 
donderdag 5 maart 2020  

van 15.30 - 17.00 uur en van 19.00 - 20.00 uu

 

 

Bij de aanmelding meebrengen

Het ingvulde aanmeldformulier dat door de bassisschool verstrekt is (let op dat het burgerservicenummer (bsn) is ingevuld).

 

Daarnaast wordt bij de aanmelding nog een schoolspecifieke vragenlijst ingevuld.

 

 

Vooraanmelding voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

 

De aanmeldweek voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte voor schooljaar 2020 - 2021 vindt eerder plaats.

Samen kunnen wij kijken of wij als school jou voldoende kunnen bieden.

Je maakt hiervoor een afspraak via de ondersteuningscoördinator mevr. Maas (040-2513704 | k.maas@vanmaerlantlyceum.nl) van het Van Maerlantlyceum.

De vooraanmeldingen vinden plaats op dinsdag 4 en donderdag 6 februari 2020 van 15.00 - 17.00 uur.

 

Als er enkel en alleen sprake is van dyslexie of dyscalculie dan valt dit binnen de basisondersteuning en kunt u uw kind bij de reguliere aanmelddagen in maart aanmelden (in het protocol dyslexie en dyscalculie kunt u lezen welke faciliteiten mogelijk zijn op het Van Maerlantlyceum). ​

 

 

Graag onderstaande papieren meebrengen:

 

1.   het ingevulde aanmeldingsformulier; dit krijg je op de basisschool;
2.   het ingevulde intakeformulier van het Van Maerlantlyceum;
3.   overige relevante documenten (vb. onderzoeksrapport, behandelplan)