Activiteiten

Aischylosproject 2017

Het tragedieproject voor middelbare scholieren Aischylos bestaat inmiddels al 14 jaar. Leerlingen van scholen uit de Euregio Maas/Rijn en Eindhoven, spelen met elkaar, in verschillende talen, onder leiding van een begeesterde regisseur, Griekse tragedies. Iedere speler spreekt zijn eigen taal. Dit jaar is dat Nederlands, Frans, Engels, Duits, Grieks, Turks en Albanees.
In vier repetitieweekenden wordt het stuk ingestudeerd. Tussendoor gaat de regisseur de scholen af om in kleinere eenheden te repeteren.
In de afgelopen jaren hebben 14 scholen zich aangesloten bij Aischylos. Dit jaar verwelkomen we het Bernardinuscollege uit Heerlen en Het Kwadrant uit Weert in onze geledingen. Aan het stuk van dit jaar werken nu 8 scholen mee.
Doel van het project is om leerlingen van verschillende nationaliteiten intensief en functioneel met elkaar te laten samenwerken,
waardoor landsgrenzen en taalbarrières geslecht worden. De Griekse tragedie is hiervoor natuurlijk een prachtig symbolisch middel.

 

Trachiniai van Sophokles (Athene, 5e eeuw v.C.)
Juicht en jubelt, Herakles komt thuis! De grote held heeft opnieuw een zware en langdurige missie achter de rug. Vijftien lange maanden was hij van huis en de boodschap van zijn naderende behouden thuiskomt wordt dan ook vol vreugde ontvangen door zijn vrouw, koningin Deianeira. Ook Hyllos, zijn zoon, is vol van blijdschap en trots.
Echter, als Herakles een groep meisjes als krijgsbuit vooruit stuurt, met het bericht dat een van deze meisjes voorbestemd is om zijn vrouw te worden, slaat bij Deianeira de paniek toe. De list die ze meent toe te passen om Herakles voor eeuwig aan haar te binden pakt anders uit dan dat zij gedacht had ...
Sophokles is de middelste van de drie onsterfelijk geworden Oudgriekse toneelschrijvers. Tussen de universele filosofie van Aischylos en Euripides heeft Sophokles als eerste ons bekende schrijver het vermogen ontwikkeld om tijdens de dialogen het psychologische proces van zijn personages en hun ontwikkeling gedurende het stuk centraal te stellen. Het handelen van de
mensen in de toneelstukken van Sophokles mag dan gestuurd worden door de goden, de beslissingen die zij nemen tijdens dat handelen zijn de beslissingen van henzelf. Sophokles laat ons niet het resultaat zien van een tragedie, maar het proces, waaróm een gebeurtenis een tragedie wordt. In de complexiteit, en soms de onbegrijpelijkheid waarmee mensen beslissingen nemen, refereert hij aan onze eigen verbazing, en soms verbijstering, in elkaar. En de trefzekerheid waarmee hij dat doet, met een enkel woord een wereld van gevoel, gedachten, verwarring, angst en hoop schilderend, is virtuoos en waarlijk tijdloos.