Activiteiten

Activiteitenweek 2020 leerjaar 2

De Activiteitenweek start op maandag 2 maart om 12.00 uur.

 

Verzamelen (elke dag) in onderstaande lokalen:

klas H2a   H2b   A2a  

A2b  

G2a   G2b  
lokaal   B08 B09 B10 B11 B12 B13

 

steeds 5 min. voor aanvang aanwezig zijn om op tijd te kunnen vetrekken voor de excursies

 

Dagindeling ziet er als volgt uit:

 

ochtenddeel   09.15 - 11.30 uur
pauze   11.30 - 12.00 uur
middagdeel     12.00 - 14.15 uur

 

Specifieke benodigdheden

Iedere dag:

*     eigen laptop meebrengen
*   etui met schrijf- en tekenmaterialen en schaartje
*   gepaste kleding / regenkleding

 

Groepsindeling:

Deze is terug te vinden in de studiewijzer activiteitenweek.

 

Het project bestaat uit zes thema's:

 

*     Natuur in Eindhoven (Genneper Parken en de Genneper Hoeve)
*   Eindhoven is booming (waarom Eindhoven een interessante plek was voor industrie, met een bezoek aan het Philips Museum)
*   Een documentaire maken (over een eeuw Eindhoven)
*   Het gloeilamp-project (een eerste kennismaking met een klein statistisch onderzoek)
*   Kijken door een geografische bril (met een veldonderzoek bij de Dommel)
*   Ethiek en samenleving (vergelijking vroeger en nu)

 

Er zijn voor het project aparte opdrachten geschreven. Alle opdrachten zijn zo geschreven dat de leerlingen ze zelfstandig kunnen maken. Bij de thema's werken de leerlingen samen in tweetallen of in een grotere groep. De introductie van het project vindt maandagmiddag 2 maart plaats. Alle opdrachten en de informatie van de projectvakken staan in Magister in de studiewijzer. De leerlingen werken op hun eigen laptop, die ze elke dag mee naar school moeten nemen. Ook moeten ze elke dag een etui met schrijf-en tekenmaterialen en een schaartje meenemen.

 

Tijdens de activiteitenweek zijn er van dinsdag t/m donderdag excursies gepland naar het Philips Museum, de Genneper Parken en de Genneper Hoeve. Verder doen de leerlingen een veldonderzoek bij de Dommel. Het is een gemixte groep van havo-atheneum-gymnasium leerlingen, die op excursie gaat. Hebben de leerlingen geen excursie dan werken ze op school aan de opdrachten.

 

Voor de excursies moeten ze zelf voor vervoer zorgen en ze vertrekken altijd zonder begeleiding van een docent met de fiets vanuit school. Op locatie is er wel een docent aanwezig, die de leerlingen tijdens de excursie begeleidt. De leerlingen die 's middags naar het Philips Museum gaan, zijn verdeeld in twee groepen die na elkaar vertrekken. De eerste groep gaat terug naar school als ze de rondleiding in het Philips Museum hebben gehad en de tweede groep mag na de rondleiding naar huis gaan.

 

Vrijdagochtend sluiten wij het project in de activiteitenweek af met om 09.30 uur een ontbijt met gezonde streekgerechten. De leerlingen verzorgen dit ontbijt. Elke leerling krijgt van school een bijdrage van 2 euro. In overleg met de groep waar ze mee samenwerken, wordt bepaald aan welke producten ze dat geld uitgeven.

 

We hopen dat het een leerzame, maar vooral een leuke week wordt.

 

De docenten van het 2e klasproject

 

 

Onderstaand schema laat zien aan welke projectvakken de leerlingen elke dag moeten werken.

 

De klassen zijn verdeeld in groepen
Veldonderzoek De Dommel

De leerlingen gaan eerst naar buiten voor het veldonderzoek. Ze lopen via de achteruitgang naar de Dommel achter de school. Na het onderzoek komen ze terug naar het lokaal en werken ze aan het tweede gedeelte van de opdrachten.

 


 

Excursie Philipsmuseum