Activiteiten

Activiteitenweek 2019

  

De week na de carnavalsvakantie is de activiteitenweek (11 t/m 15 maart a.s.). De voorbereiding is in volle gang.

Voor de activiteiten op school is de dag ingedeeld in twee delen:
9:15 tot 11:30 uur en 12:00 tot 14:15 uur

 

Per leerjaar is er een programma. Onderstaand volgt een korte uitleg:

 

Leerjaar 1

 

De leerlingen krijgen deze week verschillende opdrachten: sport, kanaaltocht, fietstocht, dans, muziek, schilderopdracht, modeopdracht, bezoek prehistorisch dorp, bezoek Ton Smits huis buiten school.
De volgende opdrachten voeren de groepjes in hun eigen lokaal onder begeleiding van de mentor/vervangende begeleider uit.

 

*    Middeleeuwse plattegrond
*   De verdwenen school
*   Reconstructie Eindhoven
*   Wapen van Eindhoven
*   Wapen van Van Maerlant
*   Duurzaamheid
*   Het mondster van Lant van Maer
*   Scoop (opdracht op de PCs bij de C)
*   De Triviantroute


Het wachters bouwen vindt plaats in de hal onder leiding van de techniek docenten.

 

Voor meer informatie:

informatieboekje B1a

weekschema B1a

informatieboekje B1b

weekschema B1b

informatieboekje G1a

weekschema G1a

informatieboekje G1b

weekschema G1b

informatieboekje H1a

weekschema H1a

 

 

Leerjaar 2

 

Project 'Een eeuw Eindhoven'
In de activiteitenweek periode van woensdag 11 maart t/m 15 maart 2019 zullen alle tweede klassen werken aan het project 'een eeuw Eindhoven'. Het is een vakoverstijgend project van de vakken biologie, aardrijkskunde, levensbeschouwing, wiskunde, Nederlands en geschiedenis. De vakken biologie, levensbeschouwing en Nederlands werken na de activiteitenweek nog een paar weken verder aan het project. Centraal in het project staat de stad Eindhoven die na de tweede industriële revolutie grote veranderingen doormaakt. Wat waren deze veranderingen, waardoor werden ze veroorzaakt en welke gevolgen hadden deze veranderingen voor mens en natuur, zijn zomaar wat onderwerpen die aan bod zullen komen. Tijdens het project werken de leerlingen aan individuele opdrachten, maar ook aan groepsopdrachten. Zij zullen in de directe omgeving een echt veldonderzoek doen en een bezoek aan het Philips Museum, de Genneper Parken en de Genneperhoeve brengen. Kortom, een heel gevarieerd programma dat zich richt op de directe omgeving en belevingswereld van de leerlingen.

 

brief ouders/verzorgers en leerlingen

 

Leerjaar 3

 

De week staat in het teken van de eerste wereldoorlog. De leerlingen gaan op excursie en werken aan opdrachten op school. Verder lopen alle leerlingen twee dagen stage.

 

Leerjaar 4 (vwo)
De leerlingen zijn op basis van hun vakkenpakket ingedeeld bij verschillende onderdelen. Zij gaan deze week per dag voor een vak aan de slag.

 

excursie Den Haag V4a En V4c

excursie Den Haag V4b

bezoek TU/e

 

havo-4 en vwo-5 

Reizen naar Manchester, Rome Sevilla, Berlijn
Uitwisseling Noorwegen en Frankrijk

 

brief Romereis

 

havo-4 en vwo-5 thuisblijvers
De leerlingen die niet op reis gaan lopen deze week 3 of 4 dagen stage. Ze hebben de afgelopen periode de tijd gekregen om een stageplaats te zoeken die aansluit bij hun interesse. Daarnaast is er een golf clinic gepland en kunnen ze kiezen voor een sportactiviteit of een yoga les.

 

brief thuisblijvers

 

havo-5 en vwo-6 
De leerlingen hebben deze week examentraining. Ze hebben voor minimaal 3 dagen ingeschreven. Volgende week worden de leerlingen in de lesgroepen gezet en kan je via magister zien wie en hoeveel leerlingen er aan jouw training deelnemen.

 

brief examentraining